Kệ chén 1 tầng + thanh treo 201017-304 – HIGOLD

2,556,000