Kệ chén 1 tầng + thanh treo 201019-304 – HIGOLD

3,045,000