Kệ chén 1 tầng + thanh treo 201018-304 – HIGOLD

2,800,000