Vòi Rửa Carysil G-2455 (11) – Carysil

4,950,000

Tên sản phẩm: Vòi Rửa Carysil

Mã sản phẩm: G-2455 (11)

Sản xuất: Carysil