Vòi chậu nóng lạnh, Logis, Tay gạt đơn (589.52.402)

3,640,000

Lớp hoàn thiện bằng crom