Van chặn, Lục giác, 2 đường nước (589.25.872) – HAFELE

450,000