Tủ lạnh đơn ngăn đá dưới HAFELE HF-BF324 (534.14.230)

20,616,750