Tủ lạnh 2 cánh ngăn đá dưới(HMH.KGN56XI40J) Serie 4 – BOSCH

50,210,000