Tủ lạnh 2 cánh ngăn đá dưới(HMH.KGN56LB40O) Serie 6 – BOSCH

80,240,000