TỦ 12-10-8 RỔ TỦ 450mm (K(S)PTJ022F, (S)PTJ022E, (S)PTJ022G) – WELLMAX

5,490,000

Tủ kéo 12-10-8 rổ tủ 450mm
Mã sản phẩm: KPTJ022F, KSPTJ022F, PTJ022E, SPTJ022E, PTJ022G, SPTJ022G