Tủ kéo 12-10-8 rổ tủ 450mm

Tủ kéo 12-10-8 rổ tủ 450mm

Mã sản phẩm: KPTJ022F, KSPTJ022F, PTJ022E, SPTJ022E, PTJ022G, SPTJ022G

Giá: 5.250.000 đ/bộ