RỔ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN KHÔNG KHAY (301002, 301003, 301004) – HIGOLD

1,420,000

Rổ xoong nồi ray giảm chấn không khay Higold

Mã số: 301002, 301003, 301004, 301101, 301102, 301103