Rổ đựng xà phòng dưới bồn rửa bắt mặt hộc (HKGSPTJ008F2, G2) – Wellmax

Rổ đựng xà phòng dưới bồn rửa bắt mặt hộc

Mã sản phẩm: HKGSPTJ008F2, HKGSPTJ008G2

Giá: 1.490.000 đ/bộ

0903 880 246