Rổ đựng bát, dĩa ray thường (DSPTJ007V, 7U, 7I2, 7S, 7Q, 7T) – Wellmax

Rổ đựng bát, dĩa ray thường

Mã sản phẩm: DSPTJ007V, DSPTJ007U, DSTPJ007I2, DSPTJ007S, DSPTJ007Q, DSTPJ007T

Giá: 960.000 đ/bộ

0903 880 246