Rổ chén, dĩa, đũa dạng bản

Rổ chén, dĩa, đũa dạng bản

Mã sản phẩm: GSPTJ007V, GSPTJ007U, GSPTJ007Q, GSPTJ007T

Giá: 1.720.000 đ/bộ