Mâm xoay 3/4 đáy gỗ 900mm – Crom (101112) – Higold

6,010,000

Mâm xoay 3/4 đáy gỗ 900mm

Mã số: 101112, 101018