Mâm xoay 1/2 đáy gỗ 900mm_(101108)_ Higold

5,690,000