Kệ tủ đồ khô 18 rổ tủ 450mm inox 304 – Higold

12,310,000

Kệ tủ đồ khô 18 rổ tủ 450mm

Mã sản phẩm: 203003