Kệ tủ đồ khô 8, 10 rổ (450mm-500mm) – 202001 , 202002

5,530,000