Kệ thực phẩm 4 rổ tủ dưới diamond

Kệ thực phẩm 4 rổ tủ dưới diamond

Mã số: 309019, 309020

Giá bán: 3.630.000 đ/bộ