Kệ thực phẩm 4 rổ inox 304 (309009, 309010) – Higold

2,995,000

Kệ thực phẩm 4 rổ inox 304

Mã số: 309009, 309010