202003 kệ kéo tủ đồ khô
202003 kệ kéo tủ đồ khô
202006 thông số kỹ thuật kệ 12 rổ tủ

Kệ kéo tủ đồ khô 450-500mm – Higold

Kệ kéo tủ đồ khô 450-500mm

Mã sản phẩm: 202001

Giá: 5.530.000 VND

0903 880 246