Kệ kéo 36 rổ tủ inox 304 (900mm) – Higold

24,620,000

Kệ kéo 36 rổ tủ inox 304 (900mm)

Mã số: 204003