Kệ kéo 36 rổ tủ inox 304 (900mm) – Higold

27,252,000

Kệ kéo 36 rổ tủ inox 304 (900mm)

Mã số: 204003