ke-chen-2-tang-k5sptj018h
ke-keo-am-tu-tren-k5SPTJ018H

Kệ kéo 2 tầng âm tủ di động trợ lực

Kệ kéo 2 tầng âm tủ di động trợ lực

Mã sản phẩm: K5SPTJ018H-600, K5SPTJ018H-700, K5SPTJ018H-800, K5SPTJ018H-900

Giá: 4.490.000 đ/bộ

0903 880 246