Kệ kéo 2 tầng inox (401005, 401006,401008) – Higold

8,400,000

Kệ kéo 2 tầng inox Higold

Mã số: 401005, 401006, 401008