Kệ kéo 12 rổ tủ 450 – 600mm Wellmax

Kệ kéo 12 rổ tủ 450 – 600mm inox hộp Wellmax

Mã sản phẩm: GSPTJ022Q1, GSPTJ022Q2, KSPTJ022F-600

Giá: 7.865.000 đ/bộ