Kệ góc trái – phải Diamond 900mm (101035, 101036) – Higold

Kệ góc trái phải diamond 900mm

Mã số: 101035, 101036

Giá bán: 5.800.000 đ/bộ

0903 880 246