Kệ góc trái – phải tủ (101005, 101006) – Higold

7,720,000

Kệ góc inox trái – phải Higold

Mã số: 101005, 101006