KỆ 2 TẦNG ĐỰNG CHAI LỌ RAY GIẢM CHẤN INOX 304 (304098, 304099) – HIGOLD

3,050,000

Kệ gia vị 2 tầng đựng chai lọ ray giảm chấn Higold

Mã số: 304098, 304099