KỆ ĐỰNG GIA VỊ NHÔM XINGFA (304307, 304308) – HIGOLD

3,400,000