KỆ CHIẾC LÁ TRÁI-PHẢI NHÔM XINGFA (101081, 101082) – HIGOLD

11,050,000