Kệ chiếc lá mở trái – phải (101039, 101040) – Higold

7,750,000

Kệ chiếc lá mở trái – phải (900mm)

Mã sản phẩm: 101039, 101040