Kệ chén dĩa dạng bản inox 304 (303311, 303312, 303313, 303314) – Higold

3,350,000

Kệ chén dĩa dạng bản inox 304

Mã số: 303311, 303312, 303313, 303314