Kệ chén hai tầng + thanh treo (201026, 201027, 201028, 201029) – Wellmax

Kệ chén 2 tầng và thanh treo

Mã sản phẩm: 201026, 201027, 201028, 201029

Giá: 1.100.000 đ/bộ

0903 880 246