Kệ chén 2 tầng inox để bàn Higold (F850D , F851D , F852D , F853D)

1,420,000