Kệ chén 2 tầng inox âm tủ trên HIGOLD (401151 , 401152, 401153, 401154)

2,130,000