Kệ chén 2 tầng inox âm tủ trên Higold (401151 , 401152, 401153, 401154)

1,865,000