Kệ chén 2 tầng inox âm tủ trên (401060, 401061, 401062, 401063, 401064) – Higold

3,450,000