Kệ chén 2 tầng inox âm tủ trên (401060, 401061, 401062, 401063, 401064)

4,100,000