Kệ chén 2 tầng để bàn (SJ308C, SJ308B, SJ308A)

Kệ chén 2 tầng để bàn 

Mã sản phẩm: SJ308A, SJ308B, SJ308C

Giá: 1.075.000 đ/bộ

0903 880 246