ke-chen-1-tang-5-moc
kệ chén treo 1 tầng 5 móc và thanh treo

Kệ chén 1 tầng 5 móc thanh treo (201016, 201017, 201018, 201019) – Wellmax

Kệ chén 1 tầng 5 móc và thanh treo

Mã sản phẩm: 201016, 201017, 201018, 201019

Giá: 600.000 đ/bộ

0903 880 246