Kệ chén 1 tầng + thanh treo (201016, 201017, 201018, 201019)

2,060,000

Kệ chén 1 tầng 5 móc và thanh treo

Mã sản phẩm: 201016, 201017, 201018, 201019