RỔ XOONG NỒI RAY GIẢM CHẤN CÓ KHAY (301125, 301122, 301126, 301123, 301124) – HIGOLD

1,930,000

Rổ xoong nồi ray giảm chấn có khay Higold

Mã số: 301125, 301122, 301126, 301123, 301124