RỔ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN (301607, 301601, 301606, 301602, 301603) – HIGOLD

2,100,000

Rổ chén dĩa ray giảm chấn Higold

Mã số: 301607, 301601, 301606, 301602, 301603