RỔ CHÉN DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304 (303601, 303602, 303603) – HIGOLD

3,210,000

Rổ chén dĩa ray giảm chấn bắt mặt hộc Higold

Mã số: 303601, 303602, 303603