RỔ CHÉN, DĨA, LY MARTIN RAY GIẢM CHẤN INOX 304 (301401, 301402, 301403, 301404, 301405) – HIGOLD

4,310,000

Rổ chén, dĩa, ly Martin ray giảm chấn inox 304

Mã số: 301401, 301402, 301403, 301404, 301405