RỔ CHÉN, DĨA, LY MARTIN BẮT MẶT HỘC INOX 304 (303401, 303402, 303404, 303405) – HIGOLD

4,200,000

Rổ chén, dĩa, ly Martin bắt mặt hộc inox 304

Mã số: 303401, 303402, 303404, 303405