RỔ CHÉN, DĨA DIAMOND GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304 (303502, 303504, 303505) – HIGOLD

3,960,000

Rổ chén dĩa diamond giảm chấn bắt mặt hộc inox 304

Mã số: 303502, 303504, 303505