Ray bi 3 tầng giảm chấn Higold bản 45 815201 250MM – HIGOLD

158,000