Núm tủ núm tròn AK6239-21, màu đồng xước xanh

Liên Hệ