Núm tủ Đồng Archie AK6101C-02, mạ Vàng 24K

Liên Hệ