Nồi Chiên Không Dầu Malloca MAF-7515 (Ver 2019)

2,337,500