KỆ XOONG BẢN BẮT MẶT HỘC INOX 304 (303201, 303202, 303203, 303204) – HIGOLD

2,640,000

Kệ xoong bản bắt mặt hộc inox 304

Mã số: 303201, 303202, 303203, 303204